Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Uiteraard willen wij graag samen met u hiervoor een passende oplossing vinden. Daarom is het belangrijk dat u uw ontevredenheid aan ons uit. U kunt dit mondeling kenbaar maken aan de assistente, maar ook via het klachtenformulier dat u bij de assistente kunt opvragen ofwel via de website. De klachtencoördinator neemt uw klacht dan in behandeling.

Als uw klacht niet helemaal duidelijk is zullen wij u bellen ter verheldering. Daarna geven we telefonisch of schriftelijk een reactie op uw klacht.
We streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen 4 weken in behandeling te nemen en af te ronden.

Bent u hierna nog niet tevreden? Dan kunt u zich wenden tot Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (www.skge.nl), de onafhankelijke klachtencommissie waarbij onze praktijk is aangesloten.