Openingstijden

De praktijk is elke werkdag geopend van 8:00 tot 17:00 uur.

Van 12:30 tot 15:00 uur is de praktijk alleen voor spoedgevallen bereikbaar. Er worden dan administratieve werkzaamheden verricht.

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag van 08:30 tot 12:30 uur. Van 15:00 tot 16:30 uur is er spreekuur voor spoedeisende zaken, die dezelfde dag beoordeeld moeten worden.

Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

De assistente vraagt bij het maken van een afspraak naar de reden van uw komst, dit om voor u op de juiste termijn een afspraak in te plannen en voldoende tijd voor u te reserveren. Het kan ook voorkomen dat de assistente u zelf een medisch advies geeft (eventueel na overleg met de huisarts), een afspraak maakt voor het telefonisch spreekuur of het spreekuur van de praktijkondersteuner.

De assistente is verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer vragen
Een standaard consult duurt 10 minuten, indien u meerdere vragen heeft, geef dit door aan de assistente. Zij reserveert dan meer tijd voor u en voorkomt langere wachttijden voor anderen.

No-show tarief

Het is voor een huisartsenpraktijk vervelend als een patiënt niet op een afspraak verschijnt. Spreekuurtijd kan niet worden opgevuld en andere patiënten moeten onnodig langer wachten op een afspraak. Om het aantal niet-nagekomen afspraken terug te dringen zullen wij vanaf heden een wegblijftarief hanteren.
Mensen verschijnen regelmatig niet op hun afspraak. Daarom zij wij genoodzaakt deze regel in te voeren (conform landelijke richtlijnen Landelijke Huisartsenvereniging).
Als u de afspraak niet door kunt laten gaan vragen wij u tijdig (24 uur van tevoren) de afspraak af te zeggen door te bellen naar 0475-481264. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.

Gebruik van het wegblijftarief:

 • Minimale termijn om de afspraak te annuleren is 24 uur voorafgaand.
 • Indien u niet tijdig de afspraak afzegt, dit niet de eerste keer is, én er is geen sprake van overmacht kunnen wij een wegblijftarief in rekening brengen.
 • Er zal een melding worden gemaakt in uw dossier dat u niet bent verschenen.
 • Voor afspraken met een huisarts hanteren wij een wegblijftarief van €10.
 • Voor afspraken met een praktijkondersteuner hanteren bij wij een wegblijftarief van €20.
 • Het wegblijftarief wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U dient de rekening dan ook aan de huisarts te betalen.
 • We sturen u de rekening per post of per mail. Deze dient u te betalen alvorens u een nieuwe afspraak kunt maken. Indien betaling uitblijft, kan een incassobureau worden ingeschakeld.

Werkdagen artsen

Dokter Holdorp werkt op maandag, woensdag en vrijdag

Dokter Maessen werkt op maandag, dinsdag en donderdag

Dokter Meuwissen werkt op dinsdag, woensdag en vrijdag

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.
In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Telefonisch consult

Wilt u de arts telefonisch spreken dan kan dit worden afgesproken via de assistente.

Consult praktijkondersteuner

Patiënten die lijden aan hart- en vaatzieken, diabetes mellitus type 2 en/of COPD worden regelmatig door onze praktijkondersteuners gecontroleerd om ervoor te zorgen dat deze ziekten zo goed mogelijk worden behandeld en te voorkomen dat er complicaties optreden.

Voor overbelasting en psychosociale klachten kunt u terecht bij de praktijkondersteuner GGZ.

Speciaal voor de kwetsbare ouderen in de praktijk hebben we een praktijkondersteuner ouderenzorg.

Verrichtingen assistente

U kunt bij de doktersassistente terecht voor:

 • het maken van een afspraak
 • adviezen omtrent veelvoorkomende ziektebeelden
 • vragen over recepten
 • het aanvragen van herhaalrecepten
 • administratieve zaken
 • urine-onderzoek
 • zwangerschapstest
 • bloeddrukmeting
 • bloedsuikerbepaling
 • onderzoek van Hb(hemoglobine) en BSE(bezinking)
 • oren uitspuiten
 • verzorgen en verbinden van wonden
 • hechtingen verwijderen
 • wratten aanstippen
 • het maken van een ECG

Chirurgische ingrepen

De artsen hebben ervaring met chirurgische verrichtingen en kunnen deze uitvoeren in de praktijk. Hiermee kan er in veel gevallen een bezoek aan het ziekenhuis worden voorkomen.

Het verdient de voorkeur om de afwijking eerst op het spreekuur te komen laten beoordelen. De arts kan dan inschatten of de ingreep kan worden uitgevoerd en hoeveel tijd deze in beslag zal nemen. Meestal neemt dit niet meer dan 30 minuten in beslag. Sommige verrichtingen worden onder plaatselijke verdoving verricht. De verrichtingen die worden gedaan bij huisartsenpraktijk ’t Thaal zijn:

 • Behandeling van een ingegroeide teennagel
 • Verwijderen van moedervlekken
 • Verwijderen van talgkliercystes en vetbulten
 • Verwijderen/bevriezen van wratten
 • Verwijderen/bevriezen van fibromen en andere huiduitstulpingen
 • Hechten van scheur/snijwonden
 • Daarnaast verrichten de huisartsen het enkel/arm index onderzoek

Rijbewijskeuring

Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75e verjaardag? Om ook na uw 75e te mogen blijven rijden, moet u ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: volgens wettelijke regels geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Daarom moet u vanaf uw 75e bij iedere rijbewijsverlenging gekeurd worden.

De huisarts onderzoekt uw algemene lichamelijke en geestelijke gezondheid. Hij of zij controleert onder andere uw bloeddruk en onderzoekt uw ogen. Ook zal de arts u verschillende vragen stellen.
De arts vult het artsendeel van de Gezondheidsverklaring verder aan.

De Gezondheidsverklaring

Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen staan op het formulier ‘Gezondheidsverklaring met geneeskundig verslag (75+)’. Een deel vult u zelf in, een ander deel vult een arts in.

Begin op tijd met uw aanvraag

Om uw rijbewijs te vernieuwen, moet u een Gezondheidsverklaring invullen en opsturen. De beoordeling van uw rijgeschiktheid kan in sommige situaties vier maanden duren. Vul dus ruim (vier maanden) van te voren een Gezondheidsverklaring in en stuur deze op. Op de achterkant van uw rijbewijs staat per categorie wanneer deze verloopt. Ook stuurt de RDW u ongeveer 4 maanden voor uw rijbewijs verloopt een herinneringsbrief. Wilt u alleen nog uw brommerrijbewijs (categorie AM) behouden; dan hoeft u zich hiervoor niet te laten keuren.