GRIEPPRIK en PNEUMOKOKKENPRIK 2020

De griepvaccinatie 2020 vindt plaats op maandag 26 oktober en dinsdag 27 oktober van 17:30 – 19:30u.Patiënten die in aanmerking komen voor de griepspuit ontvangen thuis een brief. Hierop staat de dag en de tijd vermeld waarop u de vaccinatie kunt komen halen.Vanwege de coronamaatregelen vragen we iedereen zich strikt aan deze tijden te houden.Heeft u in de voorgaande jaren de griepprik…

Nieuw: videoconsult

Vanaf nu is het ook mogelijk om een videoconsult met de huisarts aan te vragen. Door middel van videobellen kan de huisarts uw gezondheidsvraag beantwoorden. U ziet de huisarts virtueel tegenover u zitten, in een beveiligde online omgeving. Huisarts Maessen zal hiermee starten. Wilt u een videoconsult aanvragen bel dan eerst met de assistente voor…

Maatregelen tegen verspreiding coronavirus

Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen zijn: Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of…

Corona virus

Op dit moment gelden de volgende adviezen bij verdenking op Corona virus. Ga niet naar je huisarts, de huisartsenpost of de eerste hulp toe vanwege mogelijke verspreiding van het coronavirus. Neem telefonisch contact op met de huisarts of huisartsenpost als je: Koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) En de afgelopen twee weken bent geweest in:…

Tijdelijke patiëntenstop

We vinden het belangrijk de kwaliteit van de huisartsenzorg voor onze patiënten te waarborgen. In verband met de huidige grootte van onze praktijk kunnen wij daarom tijdelijk geen nieuwe patiënten meer aannemen. Er wordt in sommige gevallen een uitzondering gemaakt. In geval van gezinsuitbreiding of familiehereniging(als zich familieleden van reeds ingeschreven patiënten aanmelden, die op…

Privacywet AVG

[vc_row][vc_column][vc_column_text] AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 2018 Vanaf 25 mei 2018 is er nieuwe privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de Wbp (Wet bescherming Persoonsgegevens). De AVG stelt een aantal aanvullende eisen ten opzichte van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze nieuwe verplichtingen zijn er vooral op gericht om: gegevens beter te beveiligen;…